• Geeft inzicht in kwaliteit
    Audit Consulting
Audit consulting:

Audit (intern en extern), Control, Corporate Governance, Risk management en Kwaliteitsmanagement zijn stuk voor stuk disciplines, die om veel vakmanschap vragen. Om vast te stellen of te bewerkstelligen dat ook binnen uw organisatie deze disciplines effectief en efficiënt worden uitgevoerd en maximaal resultaat opleveren, kan ik de kwaliteit toetsen en door deze te vergelijken met de geldende professionele standaarden en u hands-on te helpen bij het verbeteren van de invulling ervan.

Een gedegen partner:

Dat ik een gedegen partner ben met grote inhoudelijke kennis en ervaring mag blijken uit het feit dat ik op bovengenoemde gebieden opdrachten uitvoer voor het NBA, IIA Nederland, de Nederlandse Staatsloterij, Nuon NV, Holland Casino, Auxiliumadviesgroep en diverse MKB-accountantskantoren.

Mijn inzetbaarheid:

Ik ben via IMPACTz flexibel inzetbaar. Ik kan u van dienst zijn op uur- of projectbasis. Daarnaast ben ik per halve dag en hele dag te boeken of in te zetten op freelance basis. Alle afspraken worden duidelijk op papier gezet.

Mijn aanpak:

Zo kan IMPACTz u helpen:

  • Inzicht te verkrijgen in de toereikbaarheid van de kwaliteit(borging) van de audit-aanpak en de zuiverheid van de daaruit voortvloeiende rapportages of oordelen. Dit doe ik door het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen, die voldoen aan de door het NBA en IIA gestelde eisen. Hier voer ik de zogenoemde Quality Assurance Reviews (QAR) en QAR Readiness checks uit. Ook ben ik actief op het gebied van de Opdrachtgerichte Kwaliteit Beoordelingen  en Inspecties Afgeronde Opdracht.
  • Bij het ontwikkelen van verbeterplannen en het door-en uitvoeren ervan naar aanleiding van de uitgevoerde kwaliteitsbeoordelingen op de (uitvoering van) de auditfunctie. Het in overleg met u opstellen van een plan van aanpak is vast onderdeel van mijn werkwijze.
  • Bij het inrichten en testen van de Corporate Governance aan de Corporate Governance Code mede gericht op het kunnen afgeven van het zogenoemde Internal Control Statement.
  • Bij het inrichten en uitvoeren van risk management, waarbij ik gebruik maak van de meest recente ISO-NEN standaarden. Ook voer ik pre-toetsingen uit.

Ik zorg ervoor dat u vernieuwd inzicht krijgt in deze vaak moeilijk tastbaar te maken materie en dat zorgt voor nieuwe kansen.