• De juiste man op de juiste plaatst
    Interim Management
De juiste man op de juiste plaats

Vrijwel ieder bedrijf , instelling of organisatie heeft op bepaalde momenten behoefte aan externe expertise in de vorm van interim-management. Dit kan zijn om een tijdelijk lege plek in te vullen, specifieke taken te vervullen of een audit conform de geldende standaarden uit te voeren. Via IMPACTz kunt u mij inhuren als er behoefte is aan interim management op bewezen niveau.

Corporate Governance:
  • Uitrollen Business en Financial Control systemen.
  • Internal Control statements voorbereiden.
Risk Management:

Faciliteren van het Risk management systeem, waaronder het leiden van workshops en verzorgen van rapportages.

Mijn ervaring, uw gemak:

Ik heb ruime ervaring als het om interim management gaat. Zo werkte ik eerder voor verschillende gerenommeerde opdrachtgevers als onder meer Wolters Kluwer, NUON NV, De Nederlandse Staatsloterij en Continuon Netbeheer (Liander). Voor deze partijen voerde ik opdrachten uit, waarbij het ging om het opzetten, leiden, reorganiseren en herinrichten van Internal Audit afdelingen. Bij de uitvoering van deze opdrachten waren specifieke taken aan de orde op het gebied van Internal Audit (IA), als:

  • Continuïteit waarborgen in de uitvoering van de audit functie (opzetten en realiseren auditplan en rapportages aan management en Audit Committee/raden van Commissarissen).
  • Rekruteren opvolger, rekruteren nieuwe medewerkers, medewerkers coachen/opleiden en trainen.
  • De IA-werkzaamheden qualiy assurance review ready maken.
  • De organisatie vanuit IA-perspectief voorbereiden op reorganisatie, fusie en splitsing.