• De juiste man op de juiste plaatst
    Interim Management
Met welke vraagstukken kunt u bij ons terecht?
  • Opzetten Internal Audit Strategie
  • Invullen meerjarenplannen
  • Opstellen Auditplanning

Bedrijven met visie huren mij in als het gaat om vorm en inhoud te geven van de Internal Audit strategie en het daarbij aansluitend invullen van de meerjarenplannen en het opstellen van de auditplanning voor de eerstkomende periode. Dit is natuurlijk gebaseerd op de gegevens uit de Risk Assessment.

U houdt de vinger aan de pols van uw organisatie met mijn rapportages, die worden opgesteld naar aanleiding van audits, terwijl ik ook de voortgang van de realisatie van de Auditplanning in de gaten houd. Ik leg daarbij verantwoording af aan de board members, het Audit-Comitee en/of de Raad van Commissarissen.

Personeelsmanagement

IMPACTz levert mij ook als specialist als het gaat om personeelsmanagement. Ik faciliteer tijdrovende processen zoals rekruteren, opleiden, trainen en coachen van uw personeel. Ook ondersteun ik het invullen van opvolging.

Voorbereiding en begeleiding bij reorganisatie:

Stel dat een reorganisatie, fusie of splitsing van uw organisatie noodzakelijk is. Dan kunt u mij inschakelen voor de aansturing en opbouw van bijvoorbeeld de Internal Audit functie en/of  Control of Risk Management afdeling. Ik faciliteer en ben hands-on productief bij:

  • het maken SWOT-analyses;
  • het (her)bepalen van de strategie;
  • het vaststellen van de doelen;
  • het vernieuwen van de ondersteunende- en bedrijfsprocessen;
  • het opstellen van begrotingen en budgetten.
Mijn inzetbaarheid:

Als het gaat om interim-management, kunt u mij op verschillende manieren inzetten, waarbij flexibiliteit vanzelfsprekend is. U kunt mij inzetten op project- of uurbasis, inhuren voor een halve of een hele dag of kiezen voor freelance basis. In nauw overleg met u kom ik altijd tot een passende oplossing.