• Een goede match tussen gedrag en competenties
    Personal Coaching
Management professionals of aankomend management professionals kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken in de vorm van personal coaching. Een goede match tussen gedrag en competenties van de (aankomend) professional en de gestelde eisen, is essentieel voor het realiseren van de doelen van de organisatie en persoonlijk welbevinden.

Mijn aanpak:

Ieder traject begint met het ontdekken en vaststellen van de coachingsvraag. Daarna vindt een inventarisatie plaats en ontwikkel ik samen met de coachee en/of de opdrachtgever het coachingstraject, waarop aansluitend in wederzijds overleg het plan van aanpak wordt opgesteld. Hierbij betrek ik in de te hanteren aanpak tevens de vereisten vanuit de accountants -, control-, risk management – of kwaliteitsmanagement professie.

Mijn doel is het realiseren van het vastgestelde coachingsdoel waarbij ik mensgericht, energiek en hands-on werk. Ik schroom niet knelpunten bloot te leggen, maar voel me daarbij steeds medeverantwoordelijk voor het bereiken van het beoogde doel, dan wel het vinden van een antwoord op de coachingsvraag.

Mijn inzetbaarheid:

Coachingstrajecten zijn individuele trajecten, waarbij ik werk en reken in uren, dagdelen, sessies, dan wel trajecten. Alle afspraken worden duidelijk op papier gezet.

Ik help de match te toetsen en faciliteer leer-, stage-, ontwikkel- en loopbaantrajecten, gebaseerd op leer- en ontwikkelprincipes, zoals die zijn geformuleerd door onder andere Kolb, McLeary en Graves, mede door middel van persoonlijke coaching.

Zeker van uw zaak:

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van professionals op het vakgebied van Audit, Finance, Control, Risk- en Kwaliteitsmanagement.  Daarbij werk ik volgens en met de Beroepsstandaarden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), het Instituut van Internal Auditors (IIA) en de Vereniging van Register Operational Auditors (VRO). Zo kunt u er zeker van zijn dat u werkt met een expert, die snel en gericht werkt, Zo coachte ik al directieleden, medewerkers en trainees voor het Stagebureau van het Koninklijk Nivra, de Nederlandse Staatsloterij, Nuon NV, Dura Vermeer en diverse MKB-accountantskantoren.

Kwaliteit:

Ik ben  ter borging van de kwaliteit op coachingsgebied aangesloten bij het Coachingsnetwerk More Profit (www.more-profit.nl) en maak indien nodig gebruik van haar testfaciliteiten.